Subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije.


Dne, 30.11.2015 je Zavod RS za zaposlovanje na svoji spleti strani objavil Javno povabilo Prvi izziv 2015

Na javno povabilo lahko oddate ponudbo delodajalci iz vse Slovenije. Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev mladih od 15. do 29. leta, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji, so najmanj 3 mesece pri nas prijavljeni med brezposelnimi ter se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Zaposlitev mora biti sklenjena za polni delovni čas (oziroma za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, pri čemer se vam izplača sorazmerni del subvencije)  najmanj 15 mesecev neprekinjeno, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom.

Število možnih vključitev brezposelnih oseb

  • od 1 do vključno 2 povprečno prijavljeni osebi: delodajalec lahko prejme spodbudo za največ 1 subvencionirano zaposlitev;
  • od 3 do vključno 5 povprečno prijavljenih oseb: delodajalec lahko prejme spodbudo za največ 2 subvencionirani zaposlitvi;
  • od 6 ali več povprečno prijavljenih oseb: delodajalec lahko prejme spodbudo za največ 5 subvencioniranih zaposlitev.

Upravičeni strošek

Upravičeni strošek izvedbe projekta je subvencija za zaposlitev brezposelne osebe iz ciljne skupine, ki znaša 7.250,00 EUR na osebo za neprekinjeno zaposlitev za obdobje najmanj petnajst (15) mesecev s tri (3) mesečnim poskusnim delom in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko. Za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko dela le krajši delovni čas, je subvencija za zaposlitev sorazmerno manjša.

Rok za oddajo ponudbe:

Vsak dan, od objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2016.

 

Za več informacij nas kontaktirajte na info@poslovnahisa.si

 

Vir in informacije: ZZZS, 1.12.2015, http://www.ess.gov.si/