Javni razpis Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija


V petek, 18.12.2015 bo v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

 

Razpisnik: SVRK

Komu je namenjen: slovenskim in avstrijskim prijaviteljem

Višina sredstev: 44,9 mio EUR

Prvi rok za oddajo projektnih predlogov bo 12. februarja 2016. Vlogo je možno oddati skozi celotno obdobje trajanja razpisa do porabe sredstev. Na spletni strani bodo objavljeni roki, do katerih bo potrebno oddati vlogo, da bo lahko obravnavana na naslednjem zasedanju Odbora za spremljanje

Projekt:

  • višina več kot 50.000 EUR ESSR in ne več kot 300.000 EUR ESSR (priporočilo)
  • trajanje do 36 mesecev (priporočilo)
  • začetek možen od datuma oddaje projektne vloge
  • zaključek projekta najkasneje do 31.12.2022

Merila čezmejnega sodelovanja:

  • skupno načrtovanje (obvezno)
  • skupno izvajanje (obvezno)
  • skupno osebje
  • skupno financiranje

Višina sofinanciranja: Za maksimalno 85 odstotno sofinanciranje bodo lahko kandidirali projekti, ki bodo prispevali h krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanju in promociji kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju programskih območij.

 

Predstavitev razpisa

http://www.si-at.eu/