78 milijonov evrov evropskih sredstev za spodbujanje inovacij v slovensko-italijanski obmejni regiji


Evropska komisija je danes v okviru pobude Interreg sprejela nov program čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo v višini 91,6 milijona evrov, pri čemer bo skoraj 79 milijonov evrov dodeljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ta program bo v skladu s cilji strategije Evropa 2020 obmejni regiji pomagal pri poglabljanju sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter pri naložbah v pametni prometni sistem.

Območje, ki ga zajema program, je del tako alpske kot tudi jadransko-jonske regije, zato so njegovi cilji usklajeni z makroregionalnimi cilji strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) in strategije EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR).

Program bo osredotočen na naslednje štiri prednostne naloge:
  • podpora inovativnemu gospodarstvu,
  • sodelovanje pri nizkoogljičnih strategijah,
  • varovanje naravnih in kulturnih virov ter ozaveščanje o njih,
  • krepitev upravne zmogljivosti in izboljšanje čezmejnega upravljanja.

 

Vir in informacije: SVRK, 18.1.2015, http://www.svrk.gov.si/