Yearly Archives: 2016Aktalno s področja davkov
  Javna agencija SPIRIT Slovenija je 7. oktobra 2016 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v […]

Objavljen javni razpis Procesni vavčer 2016/2017

tree-402953_960_720
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 Izvajalec: MKGP Datum objave: 17.6.2016 Rok oddaje vloge: Višina razpisanih sredstev: 12.000.000 EUR, od tega za sklop A: 10.000.000 EUR (zaposlitev na kmetiji) sklop B: 2.000.000 EUR (drugi) Višina sofinanciranja: Pavšalno: 45.000 EUR na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev  na prevzeti kmetiji. 18.600 EUR na upravičenca, če ta na prevzeti kmetiji […]

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016
socialno_podjetništvo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v kratkem razpisalo 1,9 milijona evrov nepovratnih sredstev za zagon socialnih podjetij. Subvencije za zagonsko fazo socialnih podjetij bodo predvidoma razpisali v roku dveh tednov, namenjen pa bo vsem oblikam podjetij s statusom socialnega podjetja. Takšen status mora podjetje pridobiti do oddaje vloge, […]

Nepovratna sredstva za socialna podjetjaoffice-594132_960_720
Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja Izvajalec: RRA Koroška d.o.o. Datum objave: 11.3.2016 Rok oddaje vloge:  Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti  kasnejši od 22.04.2018 do 14. ure. Višina razpisanih sredstev: 1,910.473,50 EUR Predmet razpisa: So garancije Regijske […]

Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in ...office-594132_960_720
Izvajalec: MRA p.o. Datum objave: 11.3.2016 Rok oddaje vloge:  Do vključno 30.4.2016. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Osebna oddaja vloge ni možna. Višina razpisanih sredstev: 1,360.000,00 EUR Višina sofinanciranja: mala in mikro podjetja: 45% srednja podjetja: 35%   Predmet razpisa: […]

Sofinanciranje manjših začetnih naložb