Monthly Archives: januar 2016


Aktalno s področja davkov
Vsi zavezanci, fizične osebe, ki so v letu 2015 drugim fizičnim osebam ali tujim pravnim osebam oddajali premično ali nepremično premoženje v najem v in izven Republike Slovenije, morajo dosežene dohodke napovedati pri finančni upravi do 15. 1. 2016. Pri tem gre za dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki […]

Samo še do 15.1.2016 čas za oddajo napovedi


pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Izdane so bile odločbe na podlagi prvega javnega razpisa pri podukrepu 6.1 – “Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete” iz PRP 2014-2020 Cilja podukrepa 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete sta izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Podpora je namenjena mladim […]

Izdane odločbe v okviru podukrepa “Pomoč za zagon dejavnosti ...


PRP, javni razpisi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z dnem, 4.1.2015 objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 v letu 2016.   UKREP / PODUKREP PREDVIDENA OBJAVA 4.1 Javni razpis za prilagoditev na podnebne spremembe in naložbe v izvajanje tehnoloških  izboljšav ter znižanju stroškov pridelave – trajni nasad  (npr. mreže proti toči, ureditev in obnove trajnih nasadov, ureditev individualnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme, specialna kmetijska mehanizacija) januar 2016 4.2 Javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov – Aneks I (vsi) in Non-aneks I (brez velikih podjetij) januar 2016 8.6 Javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa januar 2016 4.3 Javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture   februar 2016 4.1 Javni razpis za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave  (npr. tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij, gradnja novih hlevov in drugih […]

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 ...