Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 19.2.2016

Rok prijave: 15.4.2016, podaljšan na 16.5.2016

Višina sredstev: 8.000.000 EUR.

Od tega:

  • 6.000.000 EUR za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov
  • 2.000.000 EUR za pravne osebe in samostojne podjetnike

Višina sofinanciranja:

Stopnja pomoči  upravičenih stroškov znaša 40% upravičenih stroškov.

Najnižji znesek podpore pa je 1.000 EUR.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Predmet podpore: 

Podpora je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa

Upravičenci: 

  • lastniki oz. zakupniki gozda;
  • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oz. zakupnik gozda, če ima v skladu  s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200- sečnja oz. 02.400 – storitev za gozdarstvo;
  • agrarna skupnost v skladu z ZAgrS.

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oz. opreme za sečnjo in spravilo lesa in
  • splošni stroški.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na info@poslovnahisa.si ali na 040 696 918