Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je z dnem, 25.10.2019 objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020.

MKGP je po zadnji, to je sedmi spremembi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov. Do sedaj (stanje na dan 30. 9. 2019) je bilo iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 razpisanih 55 javnih razpisov. V okviru izvajanja PRP 2014–2020 je bilo odobrenih 70,0 % ter izplačanih 49,6 % sredstev, kar znaša 549,1 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Do konca leta 2020 bo tako iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavljenih še 20 javnih razpisov.

Preverite kje Vas čakajo sredstva.

Več na : https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/FOTOGRAFIJE/NOVICE/19_10_OKTOBER/25_terminski-plan-PRP/19_10_25_PRILOGA_Okvirni-terminski-plan-JR_PRP.pdf