1. javni razpis v okviru transnacionalnega programa Podonavje


Vir in informacije: SVRK, www.svrk.gov.si; PORA, www.pora-gr.si in Interreg Danube, www.intereg-danube.eu

1. javni razpis v okviru transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) se je odprl z dnem, 23. septembra 2015.

Prioritete so: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Program zasleduje javni oz. širši interes.

Dokumenti bodo objavljeni na http://www.interreg-danube.eu

Zraven navedenega lahko v kratkem pričakujemo tudi druge EU razpise za območje Podonavja, ki spodbujajo reševanje skupnih izzivov in potreb regije na področju inovativnosti, prenosa znanja in podjetništva, naravnih in kulturnih virov, transporta ter energetske učinkovitosti.

Program vključuje države: Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Nemčija (Baden-Wuerttemberg, Bavarska), Romunija, Slovaška, Slovenija, BiH, Moldavija, Črna Gora, Srbija in deloma Ukrajina.

Program sofinancira strategije, študije, operativne plane, aktivnosti krepitve zmogljivosti, promocijske aktivnosti, razvoj orodij, vzpostavitev storitev, pripravo in razvoj investicij (na podlagi transnacionalnih strategij), tj. infrastrukturne investicije manjšega obsega, mreženje in izmenjavo informacij.

Prijavitelji: vsaj 3 partnerji iz 3 različnih držav (podjetja, javne organizacije in mednarodne organizacije),
Višina sofinanciranja: 85 %, predvidena višina razpisanih sredstev: 80 mio EUR iz ESRR in 8 mio EUR iz IPA,
Vrednost projektov: 1 – 5 mio. €,
Trajanje projektov: do 30 mesecev,
Upravičeni stroški: stroški dela, podizvajalstvo, drugi direktni stroški ter posredni stroški,
Višina razpisa 2014-2020: 221,8 mio. €,
Rok e-oddaje: predvidoma 3.11.2015.

Vir: SVRK in PORA