Mesečni arhiv: avgust 2015


Petek, 31.7.2015 je bil objavljen prvi javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 “Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete“. Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 […]

Javni razpis za kmete