Mesečni arhiv: november 2015


ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, pod pokroviteljstvom župana Občine Radlje ob Dravi, g. mag. Alana Bukovnika vabi na enodnevni delovni seminar z naslovom “Socialno podjetništvo na podeželju”. Potekal bo 3. decembra 2015 od 9.00 – 15.00 ure v Radljah ob Dravi. O socialni ekonomiji in socialnem podjetništvu se […]

Seminar: SOCIALNO PODJETNIŠTVO NA PODEŽELJU


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z ABC Accelerator in Slovenskim regionalno razvojnim skladom v sklopu aktivnosti za spodbujanje socialnih inovacij in po vzoru Evropske investicijske banke prireja “Turnir socialnih inovacij 2015”. Ta je v celoti namenjen predstavitvi socialnih inovacij, ki jih kot rešitve družbenih izzivov ponujajo inovativni […]

Turnir socialnih inovacij 2015

EU SREDSTVA ZA SLOVENIJO ALI KOHEZIJSKA POLITIKA Kohezijska politika je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov. Kohezijska politika podpira evropsko solidarnost, saj je večji del sredstev namenjen manj razvitim evropskim državam in regijam, […]

EU SREDSTVA ZA SLOVENIJO ALI KOHEZIJSKA POLITIKA