Mesečni arhiv: februar 2016


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 26.2.2016 Rok prijave: 22.4.2016, podaljšan na 23.5.2016 Višina sredstev: 3.500.000 EUR Višina sofinanciranja: Stopnja pomoči  upravičenih stroškov znaša 50% upravičenih stroškov. Najnižji znesek podpore pa je 500 EUR. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR […]

Podukrep 4.3. – Javni razpis za naložbe v ureditev gozdne ...


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 19.2.2016 Rok prijave: 15.4.2016, podaljšan na 16.5.2016 Višina sredstev: 8.000.000 EUR. Od tega: 6.000.000 EUR za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov 2.000.000 EUR za pravne osebe in samostojne podjetnike Višina sofinanciranja: Stopnja pomoči  upravičenih stroškov znaša 40% upravičenih stroškov. Najnižji znesek […]

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in ...


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 19.2.2016 Rok prijave: 28.4.2016, podaljšan na 1.6.2016 Višina sredstev: 20.000.000 EUR. Od tega: 1.500.000 eurov za majhne naložbe (sklop A), 6.500.000 eurov za fizične osebe – kmetije (sklop B) ter 12.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe (sklop C). Višina […]

1. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za ...Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 12.2.2016 Rok prijave: 20.4.2016, podaljšan na 18.5.2016 Višina sredstev: 8.000.000 EUR. Od tega: 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A), 3.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p. posameznikov (sklop B) ter 4.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe s.p. posameznikov in […]

Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za ...


Rok za predložitev vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. 2. 2016. Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja na svoj pristojni finančni urad vložiti obrazec, ki se imenuje  »Vloga za uveljavljanje posebne olajšave […]

Rok za oddajo vloge se izteče 5. 2. 2015


Ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta v petek, 29. januarja 2016, objavili prvi skupni javni razpis z naslova Strategije pametne specializacije (S4) v skupni vrednosti 67 milijonov evrov. Razpisnik MGRT in MIZŠ Rok prijave 15.4.2016 Cilj razpisa je povezati znanost, raziskovanje in […]

Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«