Mesečni arhiv: april 2016


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v kratkem razpisalo 1,9 milijona evrov nepovratnih sredstev za zagon socialnih podjetij. Subvencije za zagonsko fazo socialnih podjetij bodo predvidoma razpisali v roku dveh tednov, namenjen pa bo vsem oblikam podjetij s statusom socialnega podjetja. Takšen status mora podjetje pridobiti do oddaje vloge, […]

Nepovratna sredstva za socialna podjetjaDrugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja Izvajalec: RRA Koroška d.o.o. Datum objave: 11.3.2016 Rok oddaje vloge:  Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti  kasnejši od 22.04.2018 do 14. ure. Višina razpisanih sredstev: 1,910.473,50 EUR Predmet razpisa: So garancije Regijske […]

Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in ...Izvajalec: MRA p.o. Datum objave: 11.3.2016 Rok oddaje vloge:  Do vključno 30.4.2016. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Osebna oddaja vloge ni možna. Višina razpisanih sredstev: 1,360.000,00 EUR Višina sofinanciranja: mala in mikro podjetja: 45% srednja podjetja: 35%   Predmet razpisa: […]

Sofinanciranje manjših začetnih naložb