MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Podaljšanje roka se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kot tudi za naložbe na področju gozdarske mehanizacije in opreme ter gozdne infrastrukture.

Podaljšani roki za oddajo vlog na javne razpise bodo za vse javne razpise, razen za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj, objavljeni ta petek, 15. 4. 2016, v Uradnem listu RS. Za javni razpis, ki se nanaša na predelavo, trženje oziroma razvoj, pa bo sprememba javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena naslednji petek, to je 22. 4. 2016.

Roki za oddajo vlog na javne razpise se bodo podaljšali, kot sledi:

  • Pri javnem razpisu za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 20. 4. 2016 na 18. 5. 2016.
  • Pri 1. javnem razpisu za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 28. 4. 2016 na 1. 6. 2016.
  • Pri javnem razpisu za podukrep 8.6 – za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje s 15. 4. 2016 na 16. 5. 2016.
  • Pri javnem razpisu za podukrep 4.3 – za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 22. 4. 2016 na 23. 5. 2016.

Vir in informacija: MKGP, http://www.program-podezelja.si/, 13.4.2016