Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 v letu 2016


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z dnem, 4.1.2015 objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 v letu 2016.

 

UKREP / PODUKREP

PREDVIDENA OBJAVA

4.1Javni razpis za prilagoditev na podnebne spremembe in naložbe v izvajanje tehnoloških 

izboljšav ter znižanju stroškov pridelave – trajni nasad 

(npr. mreže proti toči, ureditev in obnove trajnih nasadov, ureditev

individualnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme,

specialna kmetijska mehanizacija)

januar 2016

4.2Javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov 

Aneks I (vsi) in Non-aneks I (brez velikih podjetij)

januar 2016

8.6Javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

januar 2016

4.3Javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture  

februar 2016

4.1Javni razpis za nalbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav s področja higiene,

varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave 

(npr. tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij, gradnja novih hlevov in drugih

gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup opreme in naprav

v gospodarskih poslopjih)

marec 2016

4.2Javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov —

Non-aneks I (velika podjetja)

april 2016

4.1Javni razpis za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na 

vodovarstvenih območjih skladno z zahtevami predpisov, ki urejajo vodovarstvena 

obmja 

(npr. mehanizacija za plitvo obdelavo tal, škropilnice z antidrift šobami, specialna

mehanizacija za aplikacijo gnojevke v tla z nizkimi izpusti v zrak, mobilna skladišča

za gnojevko, obnova in novogradnja hlevov primerne za VVO, gnojne jame)

maj 2016

6.1Javni razpis za dodelitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete

junij 2016

4.1Javni razpis za prilagoditev na podnebne spremembe – zelenjadarstvo

(npr. rastlinjaki, ureditev individualnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne

opreme, specialna kmetijska mehanizacija, mreža proti toči)

junij 2016

Okvirni terminski načrt predstavlja osnovo za pravočasno in temeljito pripravo dokumentacije za prijavo na javni razpis!

Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte na info@poslovnahisa.si ali na 040 696 918