Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016.

Okvirni terminski načrt

 

Vir in informacija: MKGP, www.mkgp.gov.si, 4.10.2016