Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016


Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

Izvajalec: MKGP

Datum objave: 17.6.2016

Rok oddaje vloge:

Višina razpisanih sredstev: 12.000.000 EUR, od tega za

  • sklop A: 10.000.000 EUR (zaposlitev na kmetiji)
  • sklop B: 2.000.000 EUR (drugi)

Višina sofinanciranja:

Pavšalno:

  • 45.000 EUR na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev  na prevzeti kmetiji.
  • 18.600 EUR na upravičenca, če ta na prevzeti kmetiji ni zaposlen, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Predmet razpisa: 

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.

 

Upravičenci: Skladno s 5. členom uredbe za mlade kmete je upravičenec do podpore v okviru podukrepa 6.1 mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost v skladu s točkama 4.2.7. in 4.2.8. tega javnega razpisa ter prvič vzpostavlja kmetijo.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na info@poslovnahisa.si ali na 040 696 918