Poslanstvo in vizija


Poslanstvo

Poslanstvo podjetja je nuditi celovite poslovne storitve samostojnim podjetnikom, kmetijskim gospodarstvom, organizacijam in podjetjem. Osnovno poslanstvo podjetja je nuditi pravočasne in kvalitetne storitve.

 

Vizija

Vizija našega podjetja je postati kredibilen in zaupanja vreden partner v poslovnem svetu. Osnovna vizija podjetja je postati vodilni v izvajanja celovitih poslovnih storitev, ki zajemajo naslednja področja:

  • vodenje računovodstva za različne profile podjetij,
  • davčno svetovanje,
  • pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev,
  • vodenje projektov ter drugih podpornih storitev.