Računovodstvo


Računovodstvo predstavlja osrednjo storitev v našem podjetju. Vodimo računovodstvo za različne profile podjetij.

V okviru računovodskih storitev nudimo naslednje storitve:

KNJIŽENJE

  • knjiženje dogodkov v glavno knjigo
  • knjiženje v pomožne knjige

NORMIRANEC

  • vodenje evidenc po sistemu dejanski prihodki in normirani odhodki (normiranec),
  • vodenje drugih potrebnih evidenc (register osnovnih sredstev,…)

OBRAČUN DDV

  • priprava in oddaja obrazca za obračun DDV
  • mesečni ali tromesečni obračun

SOCIALNI PRISPEVKI

  • obračun plač zaposlenim,
  • priprava in oddaja mesečnega obračuna prispevkov za socialno varstvo za zasebnike,
  • priprava plačilnega naloga za plačilo pavšalnih prispevkov za zavezance, ki  opravljajo dejavnost kot postranski poklic -popoldanski s.p.
  • priprava obračuna drugih vrst izplačil (podjemna pogodba, avtorska pogodba,…)

VODENJE EVIDENC OSNOVNIH SREDSTEV

  • vodenje registra osnovnih sredstev
  • obračun amortizacije

PRIPRAVA LETNEGA POROČILA TER DAVČNEGA OBRAČUNA

  • priprava letnega poročila za potrebe AJPES
  • priprava obračuna davka za potrebe FURS
PRIPRAVA MEDLETNIH BILANC
  • za lastne potrebe
  • za potrebe bank