Računovodstvo


Računovodstvo predstavlja osrednjo storitev v našem podjetju. Vodimo računovodstvo za različne profile podjetij.

V okviru računovodskih storitev nudimo naslednje storitve:

KNJIŽENJE

 • knjiženje dogodkov v glavno knjigo
 • knjiženje v pomožne knjige

NORMIRANEC

 • vodenje evidenc po sistemu dejanski prihodki in normirani odhodki (normiranec),
 • vodenje drugih potrebnih evidenc (register osnovnih sredstev,…)

OBRAČUN DDV

 • priprava in oddaja obrazca za obračun DDV
 • mesečni ali tromesečni obračun

SOCIALNI PRISPEVKI

 • obračun plač zaposlenim,
 • priprava in oddaja mesečnega obračuna prispevkov za socialno varstvo za zasebnike,
 • priprava plačilnega naloga za plačilo pavšalnih prispevkov za zavezance, ki  opravljajo dejavnost kot postranski poklic -popoldanski s.p.
 • priprava obračuna drugih vrst izplačil (podjemna pogodba, avtorska pogodba,…)

VODENJE EVIDENC OSNOVNIH SREDSTEV

 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • obračun amortizacije

PRIPRAVA LETNEGA POROČILA TER DAVČNEGA OBRAČUNA

 • priprava letnega poročila za potrebe AJPES
 • priprava obračuna davka za potrebe FURS
PRIPRAVA MEDLETNIH BILANC
 • za lastne potrebe
 • za potrebe bank