Tag Archives : računovodstvo, nepovratna sredstva, razpisi, razpis, poslovna hiša, vodenje projektov, poslovni načrt PRP


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z dnem, 4.1.2015 objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 v letu 2016.   UKREP / PODUKREP PREDVIDENA OBJAVA 4.1 Javni razpis za prilagoditev na podnebne spremembe in naložbe v izvajanje tehnoloških  izboljšav ter znižanju stroškov pridelave – trajni nasad  (npr. mreže proti toči, ureditev in obnove trajnih nasadov, ureditev individualnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme, specialna kmetijska mehanizacija) januar 2016 4.2 Javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov – Aneks I (vsi) in Non-aneks I (brez velikih podjetij) januar 2016 8.6 Javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa januar 2016 4.3 Javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture   februar 2016 4.1 Javni razpis za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave  (npr. tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij, gradnja novih hlevov in drugih […]

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 ...