V PRIPRAVI! VAVČERJI


V pripravi
Odprt od 26. 02.2021

V mesecu februarju ponovno prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP – vavčerji

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS)  bo v letošnjem letu ponovno odprl vavčerje za večjo konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij!

Vavčerji so nepovratna sredstvav višini od 300 EUR do 9.999,99 EUR, katere bodo lahko podjetja koristila za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev bo tudi letos možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, tudi letos bo lahko posamezno podjetje koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in digitalna preko ePortala, njihova obravnava pa je hitra.

Ponovno bodo vavčerji objavljeni  preko javnih pozivov predvidoma v mesecu februarju 2021!

SPS bo predvidoma v mesecu februarju 2021 ponovno objavil javne pozive v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. Zato predlagamo, da se MSP prijavijo za prejemanje e-novic SPS, da bodo pravočasno obveščena o vseh spodbudah, ki jim bo na voljo. Javni vavčerski pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Kontaktirajte nas!

geometric-1732847_1920