tree-402953_960_720
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je z dnem, 25.10.2019 objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020. MKGP je po zadnji, to je sedmi spremembi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov. Do sedaj (stanje na dan […]

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020Aktalno s področja davkov
  Javna agencija SPIRIT Slovenija je 7. oktobra 2016 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v […]

Objavljen javni razpis Procesni vavčer 2016/2017
pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Skupno razpisanih 0,5 milijona evrov nepovratnih zagonskih spodbud za podjetja na področju rabe lesa v višini sofinanciranja od 7.000 EUR do 40.000 EUR na podjetje bo okrepilo okoli 10 mladih podjetij, ki so se registrirala med 1. 1. 2015 in 31. 5. 2016. Na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in […]

Nepovratna sredstva za podjetja, ki delujejo na področju rabe lesa


tree-402953_960_720
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 Izvajalec: MKGP Datum objave: 17.6.2016 Rok oddaje vloge: Višina razpisanih sredstev: 12.000.000 EUR, od tega za sklop A: 10.000.000 EUR (zaposlitev na kmetiji) sklop B: 2.000.000 EUR (drugi) Višina sofinanciranja: Pavšalno: 45.000 EUR na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev  na prevzeti kmetiji. 18.600 EUR na upravičenca, če ta na prevzeti kmetiji […]

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016tree-402953_960_720
Na voljo 2,16 mio EUR novih finančnih spodbud za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je v petek 27.5.2016, v Uradnem listu RS št. 36/2016 objavil javni razpis  P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016, ki omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti […]

Objava razpisa P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v ...


socialno_podjetništvo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v kratkem razpisalo 1,9 milijona evrov nepovratnih sredstev za zagon socialnih podjetij. Subvencije za zagonsko fazo socialnih podjetij bodo predvidoma razpisali v roku dveh tednov, namenjen pa bo vsem oblikam podjetij s statusom socialnega podjetja. Takšen status mora podjetje pridobiti do oddaje vloge, […]

Nepovratna sredstva za socialna podjetja


tree-402953_960_720
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Podaljšanje roka se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na […]

MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020office-594132_960_720
Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja Izvajalec: RRA Koroška d.o.o. Datum objave: 11.3.2016 Rok oddaje vloge:  Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti  kasnejši od 22.04.2018 do 14. ure. Višina razpisanih sredstev: 1,910.473,50 EUR Predmet razpisa: So garancije Regijske […]

Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in ...