AKTUALNO

Aktualno iz sveta razpisov, davkov in financ!

Računovodstvo

Aktualne novice s področja javnih razpisov, davkov in financ

Aktualno


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2023!
Skupno bo objavljenih kar 27 javnih razpisov iz obeh programskih obdobij (PRP in SN SKP).
Vir: gov.si

Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼️Ponovna obveznost izročanja izdanega računa‼️

Z 18. aprilom 2023 začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 40), s katerim se ponovno uvaja obveznost izročanja računa kupcu – končnemu potrošniku za kupljeno blago oziroma prejeto storitev.

Tako ponovno postaja obveznost izročanja izdanega računa😉

Vir: FURS
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
Finančna uprava RS poslala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2021.

Zavezanci jih lahko pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih v prvih dneh meseca junija 2022.
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼️Slovenski podjetniški sklad ponovno objavlja Vavčer za digitalni marketing‼️

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je danes, 04.02.2022, ponovno objavil Javni poziv Vavčer za digitalni marketing iz sredstev ReactEU z novo oznako RVAV8 - Vavčer za digitalni marketing.

Začetek oddaje vlog bo možno od srede, 9.2.2022!

Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge ali socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti. Za prijavitelje bo na voljo 3,3 mio EUR.

Namen vavčerja ostaja enak, podjetja želijo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov.

V praksi pa to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo:
*novih spletnih strani,
*novih mobilnih aplikacij,
*lastnih spletnih trgovin ali
*lastnih rezervacijskih platform.

Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 EUR do 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja.

Povzeto po SPS.

Več informacij na 040 696 918!
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL!

Rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej je 3. maj 2022
Državni zbor RS dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). V posebnem poglavju »Ukrepi na davčnem področju« je med drugim določeno, da mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) najpozneje do 30. aprila za leto 2021. Ker ta dan pade na soboto, je skrajni rok za predložitev obračunov DDPO in DohDej torek, 3. maj 2022.

Do omenjenega datuma se podaljšuje tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

ZUOPDCE, ki je objavljen na spletni strani Državnega zbora RS, v 16. členu določa tudi podaljšanje roka za predložitev letnih poročil AJPES, in sicer je potrebno letna poročila predložiti najkasneje do 30. aprila 2022.

Ta informacija je trenutno zgolj informativne narave, saj omenjeni zakon še ni objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: www.gov.si
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING JE OBJAVLJEN‼

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) danes, 28.01.2022, ponovno objavlja Javni poziv Vavčer za digitalni marketing iz sredstev ReactEU.

Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge ali socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti. Za prijavitelje bo na voljo 3,3 mio EUR.

Gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo
- novih spletnih strani,
- novih mobilnih aplikacij,
- lastnih spletnih trgovin ali
-lastnih rezervacijskih platform.

Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 EUR do 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja.

POZOR! Vavčer za digitalni marketing se odpira danes (petek, 28 .1. 2022), vloge preko ePortala Sklada pa bo oddajati v ponedeljek, 31. 1. 2022, od 8.30 ure dalje!
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼️ Pomembne informacije za podjetja!‼️

V torek, 14. februarja, ob 9.30 uri bo na novinarski konferenci minister za gospodarstvo, turizem in šport g. Matjaž Han skupaj s sodelavci predstavil razvojne spodbude za gospodarstvo, turizem in šport v 2023.

Izjavo bo mogoče spremljati tudi na daljavo prek platforme Zoom: Meeting ID: 918 486 9106 (v tem primeru sledite protokolu sodelovanja na daljavo).

Izjavo bo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu na spletnem mestu ter na družbenih omrežjih vlade in ministrstva MGTŠ Twitter in Facebook.

Vir: STO
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
Izdane so odločbe za vloge na 2. javnem razpisu za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Od skupaj prispelih 212 vlog, je bilo odobrenih 55 vlog v skupni vrednosti 6,30 milijona evrov!

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov, zavodov, zadrug in gospodarskih družb (sklop B) znašala 5.000.000 evrov. Pri končni razdelitvi sredstev se je upošteval tudi ostanek sredstev s sklopa A, v skupni vrednosti 1.792.579,14 evra.

Na Agencijo je prispelo 212 vlog, za katere je Agencija izdala 55 odločb o pravici do sredstev, v skupni višini 6.301.460,68 evra, 10 zavrnilnih odločb, 6 sklepov o prekinitvi postopka, 1 sklep o zavržbi, 140 vlog pa je bilo zavrnjenih zaradi premalo razpisanih sredstev.

#6.4 #MKGP #POSLOVNAHISA
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING SE ZAPIRA‼

Slovenski podjetniški sklad razveljavlja javni poziv REVAV-8-Vavčer za digitalni marketing.

Zaradi tehničnih težav in zagotavljanja enakopravnosti pri obravnavi vlog, so bili primorani razveljaviti javni razpis REVAV-8-Vavčer za digitalni marketing, objavljen v Uradnem listu RS št. 11/2022 dne 28.1.2022.

Vir: Slovenski podjetniški sklad
POSLOVNA HIŠA
69 milijonov evrov za investicije v nastanitvene turistične kapacitete za dvig dodane vrednosti turizma | GOV.SI
📢Nepovratna sredstva za investicije v turizmu

📃Razpisnik: MKGP
🏭Upravičenci: MSP in velika podjetja (registrirana dejavnost: SKD I55.100, I55.202, I55.300)
🏢Upravičeni nastanitveni obrati: hoteli, moteli, penzioni, gostišča, turistične kmetije in glampingi
🔨Namen: Obnova ali novogradnja
💵Upravičeni stroški: gradnja, nakup opreme (tudi za proizvodnjo obnovljivih virov energije), stroški usposabljanja in trženja
💰Vrednost celotne investicije: od 300.000 do 1.100,000 za obnove ter od 300.000 do 1.800,000 za novogradnje
⏳Prvi rok za prijavo: 5.12.2022

☎️Za več informacij pokličite: 040 696 918!
Image posted by PoslovnaHisa1 to facebook
POSLOVNA HIŠA
‼Do 100% nepovratnih sredstev za projekte izvedene na obmejnih problemskih območij‼

Namen: spodbujanje investicij MSPj, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Razpisanih sredstev: 20 mio EUR (200 projektov)

Upravičenci:
· MSP z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022
· so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev
· gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge

Upravičena območja izvajanja projektov:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane,
Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava,
Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica,
Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje,
Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče,
Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož,
Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor,
Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju,
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec,
Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah,
Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica

Upravičeni stroški:
· nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in naprav)
· nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
· stroški transporta, montaže in zagona opreme

Obdobje nastanka upravičenih stroškov:
· od oddaje vloge do najkasneje 30. 9. 2023

ROK ZA PRIJAVO:
29.3.2022