V pripravi Predviden rok objave: 2.4.2021 oziroma 9.4.2021. Namen razpisa: Sklad želi z javnim razpisom spodbuditi spremembo poslovanja in organizacije, procesov in modelov ter spodbuditi razvoj kompetenc in miselnosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih prek digitalizacije in digitalne transformacije. Upravičenci: Na razpis se bodo lahko prijavila mikro, mala […]

V PRIPRAVI! P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij


V pripravi Odprt od 26. 02.2021 V mesecu februarju ponovno prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP – vavčerji Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS)  bo v letošnjem letu ponovno odprl vavčerje za večjo konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij! Vavčerji so nepovratna sredstvav višini od 300 EUR do 9.999,99 EUR, […]

V PRIPRAVI! VAVČERJI


7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021 Mladi prevzemniki kmetij pozor! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih je 10,5 mio evrov nepovratnih […]

❗MLADI PREVZEMNIKI KMETIJ❗
  Javna agencija SPIRIT Slovenija je 7. oktobra 2016 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v […]

Objavljen javni razpis Procesni vavčer 2016/2017
Skupno razpisanih 0,5 milijona evrov nepovratnih zagonskih spodbud za podjetja na področju rabe lesa v višini sofinanciranja od 7.000 EUR do 40.000 EUR na podjetje bo okrepilo okoli 10 mladih podjetij, ki so se registrirala med 1. 1. 2015 in 31. 5. 2016. Na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in […]

Nepovratna sredstva za podjetja, ki delujejo na področju rabe lesa


Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 Izvajalec: MKGP Datum objave: 17.6.2016 Rok oddaje vloge: Višina razpisanih sredstev: 12.000.000 EUR, od tega za sklop A: 10.000.000 EUR (zaposlitev na kmetiji) sklop B: 2.000.000 EUR (drugi) Višina sofinanciranja: Pavšalno: 45.000 EUR na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev  na prevzeti kmetiji. 18.600 EUR na upravičenca, če ta na prevzeti kmetiji […]

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016


Na voljo 2,16 mio EUR novih finančnih spodbud za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je v petek 27.5.2016, v Uradnem listu RS št. 36/2016 objavil javni razpis  P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016, ki omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti […]

Objava razpisa P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v ...Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v kratkem razpisalo 1,9 milijona evrov nepovratnih sredstev za zagon socialnih podjetij. Subvencije za zagonsko fazo socialnih podjetij bodo predvidoma razpisali v roku dveh tednov, namenjen pa bo vsem oblikam podjetij s statusom socialnega podjetja. Takšen status mora podjetje pridobiti do oddaje vloge, […]

Nepovratna sredstva za socialna podjetja