22. jun 2021 V petek, 18. 6. 2021 je v Uradnem listu bil objavljen letošnji razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP – P4D React EU, ki spodbuja rast malih in srednje velikih podjetij z namenom digitalne transformacije. Upravičenci Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj […]

Razpis za digitalno transformacijo MSP
V pripravi Odprt od 26. 02.2021 V mesecu februarju ponovno prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP – vavčerji Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS)  bo v letošnjem letu ponovno odprl vavčerje za večjo konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij! Vavčerji so nepovratna sredstvav višini od 300 EUR do 9.999,99 EUR, […]

V PRIPRAVI! VAVČERJI


7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021 Mladi prevzemniki kmetij pozor! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih je 10,5 mio evrov nepovratnih […]

❗MLADI PREVZEMNIKI KMETIJ❗
  Javna agencija SPIRIT Slovenija je 7. oktobra 2016 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v […]

Objavljen javni razpis Procesni vavčer 2016/2017

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 Izvajalec: MKGP Datum objave: 17.6.2016 Rok oddaje vloge: Višina razpisanih sredstev: 12.000.000 EUR, od tega za sklop A: 10.000.000 EUR (zaposlitev na kmetiji) sklop B: 2.000.000 EUR (drugi) Višina sofinanciranja: Pavšalno: 45.000 EUR na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev  na prevzeti kmetiji. 18.600 EUR na upravičenca, če ta na prevzeti kmetiji […]

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016