RAZPISI

Nepovratna sredstva in ugodno financiranje 

Sredstva za rast

Z vami smo od pričetka priprave dokumentacije do končnega poročanja 

Pri prijavi na razpis ali pri ugodne kredite vam svetujemo pri izbiri pravega razpisa za vas, preverimo razpisne pgoje, pomagamo pri pripravi razpisne dokumentacije. 
Po oddaji razpisne vloge smo z vami do konca izvajanja projekta, pomagamo pri pripravi poročil ter črpanju sredstev.

NEPOVRATNA SREDSTVA

Nepovratna sredstva za podjetje predstavljajo možnost za uresničitev zastavljene vizije.

Pridobite nepovratna sredstva za:

- novogradnjo, obnovo ali rekonstrukcijo,

- nakup opreme,

- digitalizacijo poslovanja podjetja,

- povečanje energetske učinkovitosti,

- nove zaposlitve,

- diverzifikacijo poslovanja podjetja

- razvoj turizma,

- posodobitev kmetijskega gospodarstva,

- nastop na sejemskih predstavitvah,

- zagon dejavnosti podjetja,

- pridobitev certifikatov,

-drugo...

Nepovratna sredstva pridobimo prek razpisov Slovenskega podjetniškega sklada, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, SPIRIT Slovenija, Eko sklada,...


UGODNO FINANCIRANJE

Pridobite lahko posojila z ugodno obrestno mero ali z ugodnim zavarovanjem.

Pridobite ugodna posojila za:

- nakup obratnih sredstev,

- nakup osnovnih sredstev

- premostitev trenutnih finančnih vrzeli,,

- nove projekte ter širjenje poslovanja,

Ugodna posojila pridobimo preko razpisov Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, SID banke, komericialnih bank.