Aktualno


Aktualno s področja računovodstva, davkov in nepovratnih sredstev

 

 

Pozor podjetja s Koroške in Štajerske regije


Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta predvidoma do konca meseca maja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in sodelujočimi bankami, objavili razpis ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem (RGS) za Podravje in Koroško. Razpisa bosta objavljena ločeno za vsako regijo. Prav tako bosta objavili razpis nepovratnih sredstev za MSP podjetja problemskega območja Maribora s širšo okolico.

Navedeni regijski garancijski shemi sta v postopkih vzpostavitve. Za kredite, ki bodo namenjeni za manjše začetne naložbe, bodo lahko kandidirala MSP podjetja iz Podravske in Koroške regije. Najnižji znesek kredita bo znašal 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR, najdaljša ročnost bo 8 let. GarancijaRGS bo služila kot jamstvo 50 % bančnega kredita. V Podravski regiji bo na voljo 1.200.000 EUR sredstev, v Koroški regiji pa 1.000.000 EUR. Predviden multiplikator (višina odobrenih kreditov bank glede na sredstva RGS) znaša 3. Višina obrestne mere bo odvisna od ponudbe sodelujočih bank, vendar v nobenem primeru ne bo presegala 75 % povprečne obrestne mere poslovnih bank na območju Slovenije za kredite primerljive ročnosti v zadnjem trimesečju.

Hkrati z zgornjim razpisom bosta regijski razvojni agenciji objavili tudi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za MSP podjetja iz problemskega področja Maribora s širšo okolico, ki ga predstavljajo Mestna občina Maribor, občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Nepovratna sredstva bo mogoče pridobiti izključno v kombinaciji s kreditom na podlagi zgornjih garancijskih shem. Posamezno podjetje bo lahko kandidiralo za največ 50.000 EUR nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje
manjših začetnih naložb. Skupaj bo na voljo 607.142 EUR nepovratnih sredstev. MSP podjetja iz problemskega območja Maribora s širšo okolico bodo lahko torej na podlagi zgornjih razpisov kandidirala za največ 200.000 EUR sofinanciranja manjših začetnih naložb (150.000 EUR ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem in 50.000 EUR nepovratnih sredstev), podjetja iz Podravske oz. Koroške regije, ki pa niso iz problemskega območja, pa za 150.000 EUR ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem.Podjetja iz problemskega območja, ki bodo kandidirala za nepovratna sredstva in garancijo, bodo morala v primeru odobrenega sofinanciranja prijavljeno začetno investicijo zaključiti do 31. 10. 2015.