RAČUNOVODSTVO

Prepustite skrb za računovodenje nam. 

Računovodstvo

Nudimo računovodske storitve za manjša podjetja, kmetijska gospodarstva in društva

MANJŠA PODJETJA

KMETIJSKA GOSPODARSTVA

DRUŠTVA

V okviru celovitih računovodskih storitev nudimo naslednje storitve

 • vodenje glavne knjige
 • analitična evidenca saldakontov
 • obračun davka na dodano vrednost
 • izpisi odprtih postavk
 • vodenje davčnih evidenc
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva
 • druge storitve po želji stranke
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelava letnih poročilil
 • obračun plač
 • izdelava medletnih bilanc
 • obračun plač
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom 
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • izdelava statistike finančnih računov
 • vodenje plačilnega prometa
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil

Orodja, ki jih uporabljamo

Pri opravljanju računovodskih storitev uporabljamo priljubljen spletni računovodski program Minimax, podjetja Saop d.o.o. ter  računovodski program podjetja Studio Abak d.o.o.