OSTALE STORITVE

Davčno svetovanje, projekti ter doumentacija


Dodatne strokovne storitve

Priprava dokumentacije

Glede na vaše zahteve in specifikacije pripravimo projektno ali razpisno dokumentacijo ali poslovne načrte.

Poslovno in projektno svetovanje

Vašemu podjetju nudimo podporo pri vodenju projektov ter pridobitvi primernih virov financiranja.

Davčno svetovanje

Svetujemo z namenom optimizirati davčne obveznosti do države.

Investicijski program

Glede na vaše zahteve in specifikacije pripravimo Investicijski program z vsemi potrebnimi prilogami.

DIIP

Glede na vaše zahteve in specifikacije pripravimo DIIP.

Poslovni načrt

Svetujemo z namenom optimizirati davčne obveznosti do države.